Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  

Zorgprofessionals

Anesthesiologie
Gebalanceerde of algehele intraveneuze algemene anesthesie met geassisteerde en gecontroleerde beademing (incl. dubbellumentube voor eenlongbeademing, larynxmasker, difficult-airway-management met vezeloptische intubatie ter bewaking en intubatielarynxmasker)

Alle gangbare technieken voor plaatselijke verdoving

  • Thoracale en lumbale peridurale anesthesie met katheter 
  • Epidurale anesthesie 
  • Gecombineerde epidurale en peridurale anesthesie (CSE) 
  • Plexusanesthesie van de arm met axillaire, infraclaviculaire en
  • interscalene toegang als eenmalige toediening en met katheter  
  • Obstructie van de n. femoralis met katheter (3:1-blok)

Combinatie van algemene anesthesie en de technieken voor plaatselijke verdoving en plexusanesthesie

Peri-operatieve standaardbewaking incl. relaxometrie

Uitgebreide hemodynamische bewaking incl. meting van het hartminuutvolume door middel van het
PICCO®-systeem

Maatregelen om het gebruik van donorbloed te beperken

  • Machinale autotransfusie (MAT)
  • Autologe bloeddonatie

Meer informatie vindt u in het kwaliteitsrapport.

De opleidingsbevoegdheid in het kader van de specialistische bijscholing voor anesthesie bedraagt 3 jaar.
We hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het instituut voor hemostaseologie en transfusiegeneeskunde (Institut für Hämostaseologie und Transfusionsmedizin)
van het academisch ziekenhuis in Düsseldorf (directeur: professor
dr. R.E. Scharf) voor de verkrijging van een aanvullende benoeming voor bloedtransfusie/hemostatsiologie.