Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  

Zorgprofessionals

Vermogensspectrum

Pulmonologie:

 • Longfunctietest
  • Lichaamsplethysmografie (weerstand, longinhoud, uitademing)
  • Diffusietest (gasuitwisseling in de longen)
  • Bepaling van de kracht van de ademspieren (P0.1)
  • Compliance-onderzoek (meting van de rekbaarheid van de longen)
  • Provocatietest met allergenen en prikkelende stoffen
 • Spiro-ergometrie
 • Meting van de zuurstofopname en CO2-uitscheiding in rust en bij een bepaalde inspanning – Gebruikt ter controle van de hart-longfunctie bij sporters, bijvoorbeeld voor en na een operatie
 • Meting van de doorgankelijkheid van de neus
 • Bronchoscopie
 • Gebruikt met cryosondes, elektrische scalpels en lasertechnieken voor de verwijdering van tumoren.
 • Starre bronchoscopie
 • extra stent, bloedstelping, verwijdering van afwijkingen
 • Diagnostische en therapeutische hartkatheterisatie aan de rechterkant voor het meten van de bloeddruk in de longcirculatie en het onderkennen van een hoge bloeddruk in de longen door hart- of longfalen. Ook nuttig voor gebruik om te beoordelen of een patiënt een grote longoperatie kan ondergaan.
 • Test van de werkzame medicatie bij pulmonaire hypertensie
 • Weaning bij langdurige beademing
 • Niet-invasive beademing
 • Verhelpen van benauwdheid bij hart- en longaandoeningen door beademing via de neus (niet-invasieve beademing). Dat wil zeggen dat het inbrengen van een beademingsbuis in de luchtpijp wordt vermeden.
 • Capnografie
 • Oximetrie
 • Onderzoeken of de toepassing van zuurstoftherapie nodig is bij hart- en longaandoeningen, door middel van bloedgasanalyse in rust, bloedgasanalyse bij inspanning met en zonder zuurstof, en nachtelijke zuurstofmeting (en CO2-meting) van het uitademingsgas.
 • Training bij astma
 • Training bij COPD

Hart- en vaatziekten:

 • Ecg 
 • Inspannings-ecg
 • Bloeddrukmetingen gedurende 24 uur
 • Ecg gedurende 24 uur
 • Echo
 • TEE (echo van het hart via de slokdarm)
 • Doppler van de halsslagader (kleurenechografie)
 • Kleurendoppler van de perifere (slag)aderen
 • Pacemakercontroles
 • Katheterisatie aan de rechterkant van het hart