Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  

Brieven en post

Beste patiënt,

Briefe schreiben im Willibrord-Spital.Natuurlijk is het tijdens uw
verblijf in het St.
Willibrord-ziekenhuis
mogelijk brieven
In principe is het mogelijk tijdens uw verblijf post te ontvangen.
Brieven worden door onze postdienst naar de afdelingen gebracht en door het zorgpersoneel uitgereikt.



U maakt het de medewerkers van de postkamer gemakkelijker om de post op de juiste wijze te verdelen wanneer u de juiste adressering gebruikt, bijvoorbeeld:


Anneke Jansen
St. Willibrord-Spital
Willibrordstr. 9
Stationsnummer
46446 Emmerich


Om zelf post naar een locatie buiten het ziekenhuis te sturen, kunt u zich tot onze hostessen wenden.