Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  

Brieven en post

Beste patiënt,

Briefe schreiben im Willibrord-Spital.Natuurlijk is het tijdens uw
verblijf in het St.
Willibrord-ziekenhuis
mogelijk brieven
In principe is het mogelijk tijdens uw verblijf post te ontvangen.
Brieven worden door onze postdienst naar de afdelingen gebracht en door het zorgpersoneel uitgereikt.U maakt het de medewerkers van de postkamer gemakkelijker om de post op de juiste wijze te verdelen wanneer u de juiste adressering gebruikt, bijvoorbeeld:


Anneke Jansen
St. Willibrord-Spital
Willibrordstr. 9
Stationsnummer
46446 Emmerich


Om zelf post naar een locatie buiten het ziekenhuis te sturen, kunt u zich tot onze hostessen wenden.