Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  
Homepage / Willibrord-ziekenhuis / Managementstructuur / Bestuursraden/ziekenhuisorganisatie

Bestuursraden

De Raad van Toezicht van de stichting St. Willibrordus en de Raad van Bestuur vormen de controlerende organen van het St. Willibrord-ziekenhuis. De Raad van Toezicht van de stichting maakt hierbij deel uit van de aandeelhoudersvergadering. De Raad van Toezicht levert vier van de acht leden van de raad van commissarissen van de holding.

De aandeelhoudersvergadering is vooral belast met het bepalen van de jaarrekening, het ontlasten van de Raad van Bestuur en het benoemen van de directie.

De Raad van Bestuur adviseert en controleert de directie. Zakelijke aangelegenheden en maatregelen van bijzonder belang moeten door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd. De voorzitter van de Raad van Bestuur en de aandeelhoudersvergadering is de heer pastoor Stefan Sühling (Wesel). 

 

Ziekenhuisorganisatie

Het St. Willibrord-ziekenhuis is lid van de holding pro homine. De ziekenhuizen en seniorenvoorzieningen Wesel-Emmerich/Rees gGmbH van pro homine werden op 01-07-2003 gezamenlijk door de stichting St. Willibrordus in Emmerich am Rhein en de vereniging van het Marien-ziekenhuis in Wesel opgericht.

De vereniging van het Marien-ziekenhuis in Wesel heeft de meerderheid van de aandelen van de holding in handen. De stichting St. Willibrordus Emmerich am Rhein bezit de minderheid van de aandelen. De aandeelhoudersvergadering wordt gezamenlijk gevormd door de beide Raden van Toezicht. De voorzitter van de aandeelhoudersvergadering is de heer pastoor Stefan Sühling (Wesel).