Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  

Bloeddonatie (donorbloed):

Bloeddonatie
(Verantwoordelijke artsen: dr. J. van Alst, dr. K. Funke)

Bloed, een zeer bijzonder sap...

Ook vandaag de dag zijn bloedproducten schaars en ondanks alle beschikbare testmethoden zijn deze producten niet gegarandeerd vrij van besmettingen. Bij operaties proberen we het gebruik van donorbloed zo veel mogelijk te vermijden.
 
Bij geplande operaties (met name operaties waarbij een gewricht wordt vervangen [endoprothesiologie] en grote operaties aan de wervelkolom) hebben we voor onze patiënten een omvangrijk programma voor autologe bloeddonatie. Elke woensdag tussen 08:00 en 15:00 uur kunt u op afspraak terecht om uw eigen bloed te doneren. Een autologe bloeddonatie moet vanwege de houdbaarheid van het concentraat met rode bloedlichaampjes (erytrocytenconcentraat) en voor de rust van de donateur op z'n vroegst 42 dagen en uiterlijk 7 dagen voor de operatie plaatsvinden. Bij de meeste operaties wordt een afspraak met u gemaakt om bloed te doneren. Wanneer veel bloedverlies verwacht wordt, kan het gebeuren dat er met een tussentijd van 1 of 2 weken 2 of 3 afspraken voor de donatie van bloed gemaakt worden.

Voorafgaand aan elke autologe bloeddonatie vindt lichamelijk onderzoek en bepaling van de actuele rode bloedkleurstof (hemoglobine) plaats.

Voor meer informatie (met name over uitsluitingscriteria voor autologe bloeddonatie) verwijzen we u naar ons informatieblad.

Machinale autotransfusie (MAT):

Machinale autotransfusie is nog een mogelijkheid om het gebruik van donorbloed te voorkomen.
Hierbij wordt het bloed dat u bij de operatie verliest, opgezogen. Vervolgens wordt het vermengd met een antistollingsmiddel en wordt het door middel van een wasprogramma machinaal verwerkt. Het gewonnen retransfusiebloed wordt zo nodig tijdens de operatie of uiterlijk op de intensivecareafdeling aan u teruggegeven.

Lab voor bloedgroepserologisch onderzoek en kruisproeven:

Het lab voor bloedgroepserologisch onderzoek en kruisproeven in ons ziekenhuis staat onder leiding van de anesthesieafdeling. Deze afdeling levert ook de persoon die verantwoordelijk is voor de transfusies in het ziekenhuis.

Bloeddonatie (donorbloed):

We werken nauw samen met het instituut voor hemostaseologie en transfusiegeneeskunde (Institut für Hämostaseologie und Transfusionsmedizin) van het academisch ziekenhuis in Düsseldorf (directeur: professor dr. R.E. Scharf). De mogelijkheid bestaat om door een bloeddonatie bij te dragen aan de voorzieningszekerheid in onze regio.

Elke donderdagmiddag tussen 14:00 en 19:00 uur kunt u terecht bij de bloedbank in het St. Willibrord-ziekenhuis in Emmerich (Willibrordstraße 1, op de hoek van de Goldsteege).

Informatieblad downloaden als

PDF(~40kb)
Word-Dokument(~45kb)

Om PDF-bestanden te kunnen openen, hebt u Adobe Acrobat Reader nodig. 

Als u niet zeker weet of u bloed kunt geven, kunt u dit bespreken wanneer u opbelt om een afspraak te maken. De medewerkers van de aneshesieafdeling staan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 14:00 en 15:45 uur (telefoonnummer +49 2822 / 731398) en op woensdag tussen 09:00 en 15:00 uur (telefoonnummer +49 2822 / 731578) tot uw beschikking voor het maken van afspraken.