Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  

Viscerale chirurgie

Endocrinologie (klieren)

Bij de endocrinologische chirurgie worden de aandoeningen aan de klieren behandeld.
Hieronder vallen goed- en kwaadaardige aandoeningen aan de schildklier, bijschildklieren, bijnieren en alvleesklier.
We behandelen

 • goedaardige schildklieraandoeningen 
  • ontwikkeling van knobbels (krop) op de schildklier
  • immunologische schildklieraandoeningen
  • ziekte van Graves
 • kwaadaardige schildklieraandoeningen
  • schildkliercarcinoom (schildklierkanker)
  • curettage van de lymfeklieren
 • overactiviteit van de bijschildklieren (hyperparathyreoïdie)
 • bijnieradenoom