Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  
Homepage / Afdelingen en behandelaanbod / Algemene orthopedie / Voetchirurgie/reuma-orthopedie

Orthopedische voetchirurgie

Tot in de jaren 90 werd er een aantal bewezen, 'oude' standaardtechnieken toegepast in de voetchirurgie. De werkwijze was niet volledig ontwikkeld en de resultaten op lange termijn waren niet altijd even geweldig.
Naar voorbeeld van de handchirurgie ontwikkelde zich aan het einde van de vorige eeuw een beweging van de 'moderne voetchirurgie' als specialisme binnen de orthopedie. Dit vakgebied wijdde zich aan de ontwikkelde, analytische en individuele behandeling van aandoeningen aan de voeten en het enkelgewricht. Als toezichthoudend orgaan werd de DAF (Deutsche Assoziation für Fuß- und Sprunggelenk - Duitse vereniging voor voet- en enkelgewrichten) opgericht. Een van de leden is plaatsvervangend chef-arts R. Cordis.

De 'moderne voetchirurgie' profiteerde aan de ene kant van een diepgaande en exacte kennis over de aandoeningen aan de voeten en van de ontwikkeling in de diagnostiek (beeldvorming, bewegings- en belastingsanalyse ofwel dynamische drukverdelingsmeting) en aan de andere kant van nog verder verfijnde en verbeterde implantaten voor het succesvol uitvoeren van operaties.

Veelgebruikte operatietechnieken

De ervaren chirurg heeft de keuze uit een uitgebreid portfolio operatietechnieken voor de individuele oplossing van elk probleem. Naast passende ingrepen aan de weke delen hebben ontelbare veranderingen voor de correctie van botten en gewrichten, inclusief het gebruik van kunstgewrichten in de voeten (bijv. in het bovenste springgewricht of het grote-teengewricht, vergelijkbaar met kunstgewrichten in de heup, knie en schouder), met succes hun intrede gemaakt.

De term 'modern' heeft niet alleen betrekking op de intraoperatieve vooruitgang, maar ook bijvoorbeeld op de behandeling van pijn en mobiliteit na de operatie. Door het garanderen van minder pijn door middel van een voetblok (geleidingsanesthesie) aan het einde van de operatie en een aangepaste pijnbehandeling na de operatie, wordt na de operatie een betere mobiliteit met hulpmiddelen voor een vroegtijdige terugkeer naar het dagelijks leven bereikt. 

Op de orthopedische afdeling van het St. Willibrord-ziekenhuis worden alle aangeboren en verworven voetaandoeningen van zuigelingen tot aan volwassenen in hun geheel op conservatieve en allesomvattende operatieve wijze behandeld.

Aangeboren aandoeningen

Bij een aangeboren aandoening speelt met name de klompvoet een grote rol. We behandelen overeenkomstig de actuele trend van de techniek volgens Ponseti. Ook sikkelvoeten, hakvoeten en neurogene vergroeiingen van de voeten worden behandeld. Voor het laatstgenoemde bestaat een neuropediatrisch spreekuur in samenwerking met kinderartsen, fysiotherapeuten en de orthopedietechnische afdeling in het SPZ (Sozialpädiatrisches Zentrum - sociaal pediatrisch centrum) van het Marien-ziekenhuis in Wesel.

Verworven aandoeningen

Bij verworven aandoeningen (knikvoeten, doorgezakte voeten, spreidvoeten, hallux valgus, klauwtenen, hamertenen, gewrichtsslijtage [artrose], ontstekingen [reuma], vergroeiingen na ongevallen, bandinstabiliteiten en bandletsel) en alle toestanden na een eerdere operatie worden alle gangbare en moderne voetchirurgische technieken toegepast.

Naast de operatieve maatregelen wordt nauw samengewerkt met de orthopedietechnische afdeling. Bewegingsanalysen en een uitgebreid assortiment aan hulpmiddelen zijn beschikbaar.
Als onderdeel van het spreekuur wordt naast operatieve aanbevelingen ook een uitgebreid advies gegeven over conservatieve aspecten, zoals steunzolen, schoenvoorzieningen en -aanpassingen, maar ook over aspecten met betrekking tot voeding en belasting bij het werk of tijdens het sporten.
 

Reuma-orthopedie

In het St. Willibrord-ziekenhuis in Emmerich worden al sinds lange tijd behandelingen uitgevoerd bij patiënten met reumatische aandoeningen. Al tientallen jaren wordt daarbij nauw samengewerkt met de afdelingen Internistische reumatologie (op dit moment onder leiding van afdelingshoofd V. Fischer-Kahle) en Orthopedische reumatologie (op dit moment onder leiding van plaatsvervangend chef-arts R. Cordis).

Diagostiek en behandeling

De diagnostiek en conservatieve behandeling met medicatie, ergotherapie, fysiotherapie en fysische therapie (waaronder de reumadagbehandeling en cryokamer) vindt in de regel plaats op de polikliniek of als onderdeel van een verblijf op de internistische afdeling van het ziekenhuis. Daarbij worden alle 'moderne' behandelmogelijkheden ten volle benut. Er wordt geprobeerd de ontstekingsactiviteiten van de aandoening te onderdrukken en klachten te verminderen.

Wanneer de conservatieve behandelmogelijkheden ten volle zijn benut en de klachten blijven bestaan, zwellingen van de weke dele en gewrichten niet kunnen worden onderdrukt, peesrupturen dreigen, vergroeiingen aan botten of gewrichten erger worden, gewrichtsinstabiliteiten of -destructies (artrose/artritis) op de loer liggen of neurologische complicaties in de armen, benen of wervelkolom dreigen te ontstaan, dan zullen we een operatie adviseren. Het doel van de operatie is dan de verdere ontwikkeling van de aandoening zo vroeg mogelijk te beperken en reeds ontstane veranderingen te verbeteren of reconstrueren.

Uitgebreide operatieve mogelijkheden

Door het uitgebreide spectrum van de operatieve behandelmogelijkheden op de orthopedische afdeling van het St. Willibrord-ziekenhuis kunnen problemen van het volledige bewegingsapparaat operatief worden behandeld. Dit omvat operaties aan de volledige wervelkolom (van hals tot staartbeen), operaties aan de volledige armen (van schouder tot vingers) en operaties aan de volledige benen (van bekken tot tenen).
Er wordt samengewerk door de specialisten binnen de afdeling. De vakgebieden omvatten de wervelkolomchirurgie onder leiding van afdelingshoofd dr. Theis, de algemene orthopedie en artroscopische chirurgie onder leiding van afdelingshoofd dr. Hilgenpahl en specialist en leidinggevend plaatsvervangend chef-arts voor reumatologie/voetchirurgie, R. Cordis.

Afhankelijk van de situatie en behoefte wordt gekozen voor een minimaal invasieve (artroscopisch/endoscopisch) of open ingreep.
 

Kunstgewrichten

Naast preventieve maatregelen (bijv. synoviëctomie van gewrichts- of peesweefsel, of osteotomie bij afwijkingen) bieden we ook reconstructieve maatregelen met behoud van gewrichten of ter versteviging of vervanging van gewrichten door middel van kunstgewrichten (schouder, elleboog, hand- en vingergewrichten, kunstmatige tussenwervelschijven, heup, knie, springgewricht of grote-teengewricht).
In principe worden vanuit modern oogpunt moderne operatietechnieken en implantaten gebruikt.