Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  

Vaatchirurgie

In de vaatchirurgie worden aandoeningen aan het arteriële vaatstelsel en het veneuze vaatstelstel gediagnosticeerd en behandeld.

Aandoeningen aan de slagaderen

Bij de aandoeningen van het arteriële stelsel gaat het voornamelijk om doorbloedingsstoornissen door vernauwingen van de slagaderen op verschillende plaatsen in het lichaam.

De vernauwingen ontstaan in de meeste gevallen doordat kalk zich afzet tegen de vaatwand. Hierdoor neemt de doorbloeding van het achterliggende lichaamsdeel af en krijgt u verschillende symptomen van het zogenoemde perifeer arterieel vaatlijden (PAV).

  • Pijn bij inspanning (etalagebenen)
  • Pijn in rust
  • Afstervend weefsel van de voeten en onderbenen

Vernauwingen in de halsslagaders kunnen tot een doorbloedingsstoornis van de hersenen leiden. Dit kan op verschillende manieren merkbaar zijn.

  • Duizeligheid of vallen
  • Tijdelijk zichtverlies (amaurosis fugax)
  • Spraakstoornissen
  • Kortdurende verlamming van een helft van het lichaam (TIA)
  • Ontwikkeling van beroertes met aanhoudende verlamming

Er kunnen verwijdingen in de slagaderen ontstaan (zogenoemde aneurysma's), bijvoorbeeld een aneurysma in de buikaorta of in de slagader in de knieholte.

Aandoeningen aan de aderen

De aandoening aan het veneuze vaatstelsel die het meest voorkomt, zijn spataderen.
Spataderen zijn de uitdrukking van een aangeboren zwakke plek in het bindweefsel.
Als gevolg ontstaat een verwijding van de ader waarbij de functie van de aderkleppen wordt aangetast.
Daardoor hoopt het bloed zich op in de verwijde ader en neemt de druk in het weefsel toe.
Als later gevolg van deze toegenomen druk kunnen verkleuringen van de huid en chronisch open wonden aan de onderbenen ontstaan. Deze wonden genezen slecht of helemaal niet meer. Door een operatie aan de spataderen kan dit probleem in grote mate voorkomen worden.