Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  
Homepage / Willibrord-ziekenhuis / Algemene doelstellingen/ geestelijke verzorging

Algemene doelstellingen van de stichting St. Willibrordus in Emmerich

De stichting is in beginsel van de evangelie deel van de katholieke kerk. Ter verwezenlijking van de doelen van de stichting worden verschillende voorzieningen onderhouden:
ziekenhuizen, bejaardentehuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, seniorenwoningen, ambulante zorgdiensten, een drugskliniek, een school voor opleiding tot bejaardenverzorger, een opleidings- en bijscholingsinstituut en dienstverlenende bedrijven.

De taken van de stichting worden gemeenschappelijk uitgevoerd door de medewerkers, het stichtingsbestuur en het college van bestuur.

De mens staat centraal bij onze taken en onze werkzaamheden.

Wij wenden ons tot hem in christelijke naastenliefde, ongeacht zijn leeftijd, geloof, ras, geslacht en maatschappelijk aanzien.

Het is ons doel om van iedereen die bij ziekte en in nood naar ons ziekenhuis komt, de persoonlijke, lichamelijke, sociale, religieuze en psychische situatie te begrijpen en in zijn geheel te behandelen en te verzorgen.

We hebben respect voor de waardigheid van mensen, van de verwekking tot na de dood.

Ieder op zijn eigen werkplek levert vakkundig onderbouwde prestaties en is bereid medeverantwoordelijkheid te dragen.

Wij willen in ons team open en vol vertrouwen, met wederzijds respect voor individuen, samenwerken en gezamenlijk oplossingen zoeken met begrip voor verschillende standpunten en meningen.
Wij voelen ons verplicht onszelf en alle medewerkers verder te ontwikkelen. Daarom zorgen we voor professionele en menselijke opleidingen en bijscholingen.
We maken kritisch gebruik van de kennis van de moderne organisatieontwikkeling en proberen deze in onze voorzieningen te realiseren.

Iedereen die naar ons toe komt, als patiënt, bewoner van een bejaardentehuis of gast, heeft naar ons idee recht op een optimale en op de laatste wetenschappelijke kennis gebaseerde behandeling van al onze medewerkers.

Wij zijn een dienstverlenend bedrijf en doen aan economische concurrentie.
Wij willen overtuigen door het leveren van kwaliteit.
We verzekeren het behoud van onze voorziening door moderne ontwikkelingen vanuit economisch en ecologisch oogpunt, waarbij we rekening houden met de beperkingen van de beschikbare middelen en de verantwoordelijkheid voor het milieu.
Deze algemene doelstelling is zich door grote groepen medewerkers uit alle onderdelen van de stichting eigen gemaakt met het besef dat wij onze doelen door gezamenlijke inspanning en het bijbehorende genoegen welbewust kunnen bereiken.