Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  
Minimaal invasieve operaties

Laparoscopie (buikonderzoek)

Laparoscopie valt onder de minimaal invasieve operatietechnieken. Hierbij wordt CO2 in de buikholte geblazen en worden een camera en verschillende instrumenten ingebracht. Er hoeven slechts kleine sneetjes in de huid te worden gemaakt. Door de ingebrachte camera kan in de buikholte worden gekeken. Het beeld wordt op een monitor weergegeven. Op deze wijze zijn de baarmoeder, de eierstokken en de eileiders in de onderbuik zichtbaar.
Bij het buikonderzoek kunnen tegelijkertijd ook de blinde darm, de lever en de galblaas bekeken worden. Ook veranderingen in het oppervlak van de darm kunnen worden herkend.

Diagnostische laparoscopie

Laparoscopie uitsluitend ter inspectie van de buikholte heet diagnostische laparoscopie. Daaronder valt ook de chromopertubatie.
Chromopertubatie (laparoscopie met blauwproef)
Om de doorgankelijkheid van de eileiders te onderzoeken, wordt via de baarmoederhals een blauwe kleurstof ingespoten. Vervolgens wordt met laparoscopie gekeken of de eileiders open zijn, d.w.z. dat de kleurstof rechtstreeks in de eileiders verschijnt. Bij deze test worden ook de bewegelijkheid en gesteldheid van de eileiders onderzocht. Wanneer de eileiders afgesloten zijn, worden deze zo mogelijk met endoscopische microchirurgie geopend. Wanneer de bewegelijkheid van de eileiders is aangetast door verklevingen, dan kunnen deze door middel van een ingreep (adhesiolyse) worden losgemaakt.

Operatieve laparoscopie

Laparoscopische ingrepen aan de eierstokken en eileiders
Bij veranderingen aan de eierstokken dient het buikonderzoek ervoor de bevindingen verder op te helderen. Met deze methode kunnen cysten uit de eierstokken verwijderd worden (laparoscopische ovariumcystectomie). Mocht er dan een grotere wond aan de eierstok ontstaan, dan kan deze met een endoscopische hechting worden gesloten. Bij grotere veranderingen aan de eierstokken kan het soms nodig zijn de eierstokken te verwijderen. Dit kan eventueel ook door middel van buikonderzoek. In zulke gevallen wordt de eierstok gewoonlijk in een zakje opgeborgen om de verspreiding van weefsel in de buikholte te voorkomen.
Losmaken van verklevingen door middel van buikonderzoek (laparoscopische adhesiolyse)
Hierbij worden aanwezige verklevingen in de buikholte door middel van een micro-invasieve techniek losgemaakt. Het losmaken van verklevingen geschiedt gewoonlijk met een schaar na het dichtbranden van de betreffende vaten met elektrische stroom. Door deze moderne techiek kunnen de verklevingen met relatief weinig bloedverlies worden losgemaakt. Deze werkwijze stelt een belangrijke vereiste om het ontstaan van nieuwe verklevingen te voorkomen.