Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  

Zorg

Beste patiënten,


Das Pflegeteam des St. Willibrord-Spitals begrüßt Sie.De verpleegkundigen van
het St. Willibrord-ziekenhuis
zetten zich er daarom voor in
aan al uw wensen te voldoen.
Het grootste deel van de tijd die u in het ziekenhuis doorbrengt, staat u onder toezicht van het verplegend personeel. Het is de taak van de verpleging om u in samenspraak met hun collega’s van andere beroepsgroepen, de gehele dag te verzorgen.

Er zijn ongeveer 340 fulltime- en parttimemedewerkers werkzaam op de verpleegafdelingen, op de intensivecareafdeling, op de operatiekamer, in de consultatiedienst, op de poliklinieken en in het zorgmanagement. De verpleegkundigen bieden 24 uur per dag, 365 dagen per jaar verzorging en begeleiding aan de patiënten die aan het St. Willibrord-ziekenhuis zijn toevertrouwd.
 
Het verplegend personeel maakt deel uit van een professioneel behandelteam en past de verzorging toe volgens het principe van de 'zelfzorg'. Dat wil zeggen dat patiënten actief verzorgd worden en door de verpleging persoonlijk ondersteund worden, zodat ze zo snel mogelijk weer zelfstandig alle dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren.

Sylvia Guth-Winterink

Leidinggevende van het verplegend personeel