Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  

Pulmonologie

Ein Arzt untersucht die Lungenfunktion eines Patienten im St. Willibrord-Spital.Een exacte en goede
diagnose is van het grootste
De afdeling voor pulmonologie, allergologie, slaap- en beademingsgeneeskunde beschikt over 35 bedden.
Het afdelingshoofd is dr. A. Klimkiewicz,
internist, pulmonoloog, allergoloog, somnoloog

Het specialisme pulmonologie houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van alle aandoeningen aan de longen en de bovenste luchtwegen.Wij zien voornamelijk patiënten met de volgende ziektebeelden en symptomen:

 • benauwdheid
 • chronische bronchitis
 • longemfyseem
 • chronisch hoesten
 • astma (allergie)
 • ontstekingen van de bronchiën, de longen en het borstvlies
 • goed- en kwaadaardige tumoren in de longen en op het borstvlies, aandoeningen aan het interstitium van de long (longfibrose, sarcoïdose)
 • Voor de speciale diagnostiek en behandelingen hebben we onder andere het volgende tot onze beschikking:
 • moderne endoscoop voor bronchoscopie (hierbij worden de luchtwegen aan de binnenkant bekeken)
 • daarnaast kunnen weefselmonsters (biopsie) worden afgenomen en kunnen speciale medicijnen worden toegediend om bloedingen te stelpen
 • echografie van de bronchiën (endobronchiale echografie, ofwel EBUS) om veranderingen buiten de luchtwegen waar te nemen en om zicht te hebben bij het uitvoeren van een punctie (zonder extra operatie)
 • thoracoscoop voor waarneming van de borstholte
 • longfunctielab met spirometrie, spiro-ergometrie, bloedgasanalyse, CO-diffusietest, transcutane oxymetrie, ergometrie inclusief eventueel:
  • provocatietests
  • punctie en weefselmonster uit de borstkas
  • echografie van de borstkas
 • behandeling van bloeduitstortingen in de borstholte
 • niet-invasieve onderzoeken door middel van CT- en MRI-scans

Ademhalingstherapeuten

Op onze fysiotherapieafdeling en op de afdelingen zijn speciaal opgeleide ademhalingstherapeuten beschikbaar. Wij bieden trainingen aan patiënten met astma en chronische longaandoeningen (COPD).
Daarnaast bieden we cursussen over stoppen met roken en regelmatige longtrainingen in samenwerking met de fysiotherapieafdeling van ons ziekenhuis en onze astmatrainer, mevrouw Lastring. Het grootste deel van de kosten wordt meestal vergoed door de zorgverzekering. We helpen u graag bij de aanvraag. U kunt zich aanmelden via het telefoonnummer: 02822 / 73-1140.

Polikliniek Pulmonologie

Op de polikliniek Pulmonologie kunnen patiënten met een verwijsbrief van een specialist (pulmonoloog), particuliere patiënten en patiënten met bronchuscarcinomen behandeld worden. Afspraken worden persoonlijk gemaakt in overleg met de polikliniek, op het telefoonnummer: +49 2822 / 73-1720.
Het ziekenhuis beschikt over een complete radiologische diagnostiek inclusief MRI-scan, CT-scan en nucleaire geneeskunde voor de beoordeling van longembolieën en het inbrengen van een katheter in de longslagaderen door het afdelingshoofd, mevrouw dr. Mosch.

De pulmonologische afdeling werkt nauw samen met de afdeling Thorax-Chirurgie van het ziekenhuis. Dit geldt bijvoorbeeld voor longoperaties.