Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  

Schouderchirurgie

De schouder is met afstand het beweeglijkste gewricht in uw lichaam en vervult een centrale rol: tezamen met de elleboog verbindt deze de hand met de romp. Als uw hand dus volledig inzetbaar moet zijn, dan moet uw schouder (en elleboog) ook pijnvrij en onbeperkt functioneren.
Degeneratieve aandoeningen en belastingen door werk en sport behoren tot de klachtenbeelden die normaal gesproken zeer goed behandeld kunnen worden. Bij de analyse van uw klachten voeren wij naast een uitgebreid lichamelijk onderzoek van de schoudergordel (en de halswervelkolom om andere oorzaken van de klachten uit te sluiten) ook een echo-, röntgen- en MRI-onderzoek van uw schouder uit.

Operatietechnieken

Wij geven u graag voorlichting over de mogelijke niet-operatieve (conservatieve) behandelwijzen.
Mochten deze op de langere termijn geen effect meer hebben of geen effect hebben gehad, dan is het onze taak om na de bovengenoemde uitgebreide diagnostiek die behandelmogelijkheden alsook de kansen en risico’s met u te bespreken.

In het bijzonder gedurende de afgelopen 15 jaar heeft de schouderchirurgie door de vooruitgang in weefselbesparende, minimaal invasieve operaties en verbeterde implantaten een dynamische ontwikkeling doorgemaakt.  Veel klachtenbeelden kunnen tegenwoordig met de zogenoemde kijkoperatie al geïdentificeerd en verholpen worden.

Tot de routinematig door ons toegepaste minimaal invasieve ingrepen behoren de artroscopische aanhechting van de rotatorenmanchet, de artroscopische stabilisatie van de schouder, de behandeling van het impingementsyndroom/endoscopische subacromiale decompressie, artroscopische kalkverwijdering, de behandeling van schouderstijfheid en meer.

Kunstgewrichten

Soms kan het noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld op grond van een vergevorderde gewrichtsslijtage of een niet te repareren defect van de peesplaat (rotatorenmanchet) een open operatie uit te voeren om de schouder te vervangen door een kunstgewricht. Op onze afdeling worden alle gangbare implantaten in cementloze, gedeeltelijk of volledig gecementeerde versie gebruikt.

Met een anatomische hemi-prothese bedoelen we hier als voorbeeld dat alleen de bovenarmkop (met of zonder protheseschacht) wordt vervangen. Bij een anatomische totale endoprothese (TEP) wordt daarentegen ook de schouderkom vervangen, voornamelijk bij onregelmatige slijtage.
De implantatie van een zogenoemde omgekeerde schouder-TEP (ook wel Delta-prothese genoemd) kan bij patiënten met een aanvullend defect van de rotatorenmanchet de gewenste pijnvermindering en functieverbetering tot gevolg hebbenDoor de constant groeiende patiëntenaantallen werd het vakgebied van de schouderchirurgie vanaf 01-09-2009 als nieuw en zelfstandig specialisme binnen de orthopedische afdeling opgericht.

Verantwoordelijke plaatsvervangend chef-arts is dr. Roland Gruhn
(e-mail: roland.gruhn@willibrord.de).

Speciaal spreekuur Schouderchirurgie: elke dinsdag