Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  

Thoraxchirurgie

De thoraxchirurgie houdt zich bezig met de operatieve verzorging van de organen in de borst- en buikholten, met uitzondering van het hart en de aorta (lichaamsslagader). Dit is een jong specialisme, dat in de afgelopen 20 tot 30 jaar een plaats heeft veroverd als zelfstandig vakgebied binnen de chirurgie. De basis ligt in de verdere ontwikkeling en standaardisering van (in de regel zeer complexe) operaties zoals de verfijnde intensivecare- en anesthesietechnieken. Een andere reden is de toename van longaandoeningen en de vereiste diagnostiek, zoals het toenemende aantal patiënten met longkanker.

De voorbereidende diagnostiek is bij patiënten met longkanker van doorslaggevend belang. Daardoor kan het operatierisico aanzienlijk worden teruggebracht en kan een individueel behandelconcept voor elke
afzonderlijke patiënt worden ontwikkeld. Het is dus vanzelfsprekend dat de nauwe samenwerking tussen de thoraxchirurg, pulmonoloog (longarts), anesthesist, radioloog en radiotherapeut ('tumor-board') een vereiste is voor de behandeling van in de regel zeer zieke longpatiënten.

In ons ziekenhuis werken de artsen van de genoemde specialismen samen, zodat de complexe voorbereiding, diagnostiek, therapieplanning en nazorg voor de patiënten effectief en spoedig door het team kunnen worden uitgevoerd.

De thoraxchirurgie is in ons ziekenhuis geïntegreerd in de algemene en viscale chirurgie, en valt onder de vakkundige leiding van de heer dr. U. Monser. Zo bieden we volledige zorg.

Het spectrum van de thoraxchirurgie in het St. Willibrord-ziekenhuis in Emmerich omvat:

Minimaal invasieve thoraxchirurgische operaties:

 

Ingrepen aan het mediastinum

 • Mediastinoscopie (conventioneel en videogeassisteerd) 
 • Resectie van mediastinale tumoren (cysten, thymustumoren)

 

Conventionele operatietechnieken:

 • Lobectomie, bilobectomie 
 • Pneumectomie 
 • Anatomische segmentresectie 
 • Atypische resectie van een longsegment 
 • Resectie van mediastinale tumoren  
 • Resectie van borstwandtumoren 
 • Metastasectomie van de longen 
 • Bullectomie 
 • Septische thoraxchirurgie 
 • Resectie bij verdikking van het borstvlies (decorticatie) 
 • Middenrifoperatie 
 • Tracheachirurgie

 

Uitgebreide lobectomie met:

 • Resectie met bronchusanastomose 
 • Resectie met vaatanastomose 
 • Resectie van een borstwandsegment

 

Uitgebreide pneumonectomie met:

 • Intrapericardiale vaatvoorziening 
 • Resectie van een atriumsegment 
 • Pericardresectie

 

Leidinggevend arts voor thoraxchirurgie

Plaatsvervangend chef-arts dr. med. Uwe Monser
Specialist voor chirurgie en thoraxchirurgie
E-mail: uwe.monser@willibrord.de 
 

Secretariaat en aanmeldingen:

Mevr. Gudrun Krebber-Nürnberg
E-mail: gudrun.krebber-nuernberg@willibrord.de
Telefoon: 02822/73-1130
Fax:       +49 2822/73-1138

Kantooruren:

Maandag, dinsdag en donderdag  08:00 - 16:00 uur
Woensdag en vrijdag                      08:00 - 14:00 uur
Spreekuren Thoraxchirurgie:
Maandag:      14:00 - 15:00 uur
Woensdag:    14:00 - 15:00 uur
Vrijdag:       14:00 - 15:00 uur
In noodsituaties kunt u op elk moment terecht!