Willibrord-Spital Emmerich ReesProhomine - Logo
  
Urogynaecologie

Inspanningsincontinentie

TVT / TVT-O (tension free vaginal tape)
TVT (spanningsvrije vaginale band) is een minimaal invasieve techniek waarbij een instelbare band wordt gebruikt om de urinebuis te ondersteunen. Daardoor wordt ongecontroleerd urineverlies voorkomen.
 
In tegenstelling tot conventionele incontinentieoperaties pakt de TVT als slingmethode het midden van de urinebuis aan. De ingreep, die onder algehele narcose plaatsvindt, duurt ongeveer een halfuur.

Wanneer er geen complicaties zijn opgetreden bij de operatie, kan de patiënte na enkele uren weer urineren. Het ziekenhuisverblijf duurt twee tot vier dagen. 
Naast stressincontinentie is de TVT ook geschikt voor patiënten die eerder een operatie voor incontinentie hebben ondergaan en daar geen baat bij hebben gehad.

Ook bij gecombineerde vormen van urine-incontinentie wordt door deze ingreep een duidelijke verbetering van de klachten bereikt.